กองคลัง งานพัสดุ "มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการพึงพอใจ เป็นไปตามระเบียบ"

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างและ e_bidding

(๒๐/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัส – อุปกรณ์ส่วนงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปัายอาคารสระว่ายน้ำศิลปอาชา ป้ายโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และป้ายหอมขจรฟาร์ม พร้อมติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตห้องปฏิบัติการ
ผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการและการบริโภคของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมโรงเรือน (ห้องรับประทานอาหารครู) บริเวณชั้นล่างด้านข้างอาคารพจมาน ชินวัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งพื้น PU กันซึมดาดฟ้าอาคารโรงยิม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ ห้องเรียนอาคาร ๕ ห้อง ๕๖๕, ๕๖๖
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ช่าง (เหล็กและไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายต่างๆ พร้อมติดตั้ง และอิ้งเจ็ตลงบนสติกเกอร์ PVC ตามแบบสำหรับอาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกอคูมิเนียม ห้องพักชั้น ๓ จำนวน ๖ ห้อง อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์ (ชาย) อาคาร One World Library ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบคุณภาพและบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส ศูนย์วิทยาศาสตร์และอาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส ศูนย์อาหารดุสิตเอกพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวสแตนลส (ของเดิม) และย้ายเสายึดราวสแตนเลสโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับห้องประชุม SHARING ROOM ชั้น ๑ อาคาร One World Library โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นกระจกอลูมิเนียม และติดตั้งประตูม้วนไฟฟ้า อาคารเรียน ๑๑ ขั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ พื้นที่ส่วนผลิตอาหาร ศูนย์อาหารดุสิตเอกพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโรงจอดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดปฏิบัติงาน ให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน จำนวน ๙๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดมีดและอุปกรณ์ ให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน จำนวน ๙๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคา หนังสือภาษาจีน (YCT STANDARD COURSE ๑) จำนวน ๒๘๑ เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำ ภายในห้องควบคุมระบบน้ำ ด้านหลังอาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูพื้นพร้อมวัสดุ-อุปกรณ์ในการติดตั้ง บริเวณลานกิจกรรม ใต้อาคารเรียน ๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผนังด้วยแผ่นพลาสวูดพร้อมอิ้งเจ็ต บริเวณโกดังลานจอดรถอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕- พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนแบบมือถือ ชนิด Condenser และปรีแอมป์ Pure XLR Preamp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแชมผนังห้องพักอาคารจันทร์เจริญ จำนวน ๑๑ ห้อง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งแผ่นเมทัลชีท บริเวณแนวรั้วด้านหลัง อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอน และวัสดุ –อุปกรณ์สำหรับห้องเรียนอาคารเรียน ๕ จำนวน ๒ ห้อง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น ๔ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเตาอบไฟฟ้าไอน้ำและตู้วางเตาอบ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฉุกเฉินและป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน สระว่ายน้ำและอาคาร ๖ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๓๐/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบน้ำร้อน อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๓๐/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องยิงวันที่ inkjet อาคารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud for Team Education เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายบอกทางบริเวณทางแยก ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานช่างและงานอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั้มน้ำพุแบบมีทุ่นลอย และพัดลมโคจร ๑๘ นิ้ว (มี Remote)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะหมู่นูชา และชุดกราบลายจีน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Oxford Young Learners Placement Test (แบบทดสอบใช้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายภายในห้องศูนย์ออกกำลังกาย ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารการศึกษา (SDU EDU 4.0) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระยะเวลา ๘ เดือน
(๑๘/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พื้นที่จัดกิจกรรม จำนวน ๔ บูธ ในการออกบูธประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบ ๓ และรอบ ๔ กับ www.dek-d.com ในงาน Dek-D's TCAS Fair โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์งานช่าง สำหรับงานติดตั้งและซ่อมแซม
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสวนพร้อมอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสวน ณ บริเวณด้านข้างร้านกาแฟ ชั้น ๒ อาคาร One World Library โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับใช้งานบริเวณห้องโถงชั้น ๓
ณ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังเก็บน้ำนมดิบ อาคารโรงงานแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงงานระบบแก๊ส อาคาร ๑๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสำหรับห้องพักชั้น ๓ และชั้น ๔ จำนวน ๑๖ ห้อง ณ อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระคิมซอฟ ชนิดม้วนใหญ่ ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย "อาคารสวนแก้ว ๑ และ ๒" พร้อมติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแชมฝ้าเพดานและผนังห้องพร้อมทาสี ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น ๒ อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรรณ์ไม้และไม้ดอก เพื่อนำมาตกแต่งบริเวณดาดฟ้าอาคารเรียน ๑, ด้านหน้าอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอนพร้อมติดตั้งสำหรับห้องเรียนชั้น ๕ และชั้น ๖ อาคารเรียน ๑๑ จำนวน ๖ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบความปลอดภัยระบบล่อฟ้าและทดสอบหัวล่อฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ สำหรับใช้งาน ณ ห้องประชุมชั้น ๔
อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้งาน ณ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลิฟท์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (L๓) (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงทรัสอลูมิเนียมและอุปกรณ์ใช้สำหรับใช้ในงานกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง ณ โรงยิมส์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๓/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายบอกทางบริเวณอาคาร ๑๒ และอาคารสวนดุสิตโพล
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๓/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอนและวัสดุ อุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ๑๑๑๘ อาคารเรียน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเสาโครงเหล็กปิดทับด้วยแผ่นพลาสวูด พร้อมติดสติกเกอร์ PVC ป้ายบอกทางบริเวณอาคารเรียน ๑ และอาคาร ACTIVITY โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงมอนิเตอร์ และโคมไฟ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผนังอลูมิเนียมบริเวณทางเข้าอาคารชั้น ๑ อาคารวิจิตรอาคารและบริเวณทางเข้าอาคารชั้น ๑ อาคารเรียน ๔ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย (สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย) พร้อมติดตั้ง และเปลี่ยนโคมไฟห้องประชุมชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำเหรียญ ๙o ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑๐,๐๕๐ เหรียญ โดยวิธีคัดเลือก
(๒๗/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผนังอลูมิเนียมบริเวณชั้น ๑ อาคารเรียน ๗
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ สำหรับงานซ่อมแซม และจัดทำ BACKDROP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานช่างและงานเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงอาคารกักเก็บน้ำ ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหลังคาอาคารแปรรูป ด้านหน้าอาคาร ชั้น ๑ และด้านหลังอาคาร ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งไมค์ประชุมระบบดิจิตอลภายในห้องประชุมย่อย ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕0 พรรษา มหาวชิราลงกรณศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ครัวห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูพื้นพร้อมทาสีฝ้าเพดานและระบบแสงสว่างโถงทางเดิน ชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายภายในห้องศูนย์ออกกำลังกาย ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางพร้อมเปลี่ยนรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๔๑ - ๕๐๐๖
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและขออนุญาตใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ (Turnitin) เป็นระยะเวลา ๑ ปี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นยางภายในห้องศูนย์ออกกำลังกาย อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์หัวกลับ ขนิด ๓ กระบอกตารองรับเทคนิค พื้นหลังสว่างเฟสคอนทราสมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฝาฟอยล์ บล็อกพิมพ์และม็อคอัพ
อาคารโรงงานอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส (แท็บเล็ต) และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๗
(๑๓/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (GCMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับรองรับงาน ๙ ทศวรรษ การประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๑๒/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างทำเหรียญ 90 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑๐,๐๕๐ เหรียญ
(๗/๑๒/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อและขออนุญาดใช้สิทธิ์โนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อ
ตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๗/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายการซื้อและขออนุญาตใช้สิทธิใน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ (Turnitin) เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๖/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนบัตรและวัสดุ - อุปกรณ์ในการติดตั้งสำหรับประตูเข้า-ออก อาคารเรียน 2 และอาคารวิจิตรอาคาร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์งานช่าง สำหรับงานติดตั้งและซ่อมแซม ณ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์งานช่าง สำหรับงานติดตั้งและซ่อมแซม
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโซฟา ๒ ที่นั่ง สำหรับใช้งาน ณ Service Center ชั้น ๑
อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออ่างล้าง ๒ หลุม แบบสแตนเลสพร้อมดำเนินการติดตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับติดตั้งห้องเก็บผลิตภัณฑ์แบบแช่เย็น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้อง LAB ชั้น 5 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์หัวกลับขนิด ๓ กระบอกตารองรับเทคนิค พื้นหลังสว่างเฟสคอนทราสมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดถ่ายภาพจาก Inverted microscope มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนแบบผสมผสานของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๔ ห้อง โดยวิธีคัดเลือก
(๑/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าปู ปลอกหมอนหมอนใยสังเคราะห์ และผ้ารองกันเปื้อน อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดสติกเกอร์ฟิล์มใส INGJET พร้อมเคลือบเงา บริเวณโถงทางเดินชั้น ๒ อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานช่างและส่วนงานเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวทีสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเสาโครงเหล็กปิดทับด้วยแผ่นพลาสวูดพร้อมติดสติกเกอร์ PVC ป้ายบอกทางบริเวณสระมรกต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์ม, ภาพ INGJET ตามแบบ และม่านม้วน ห้อง ๓๑๑๐๑ อาคาร ๓๑ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดสติกเกอร์ฝ้า INGJET ด้านข้างบริเวณร้านกาแฟชั้น ๒
อาคารสำนักวิทยบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดกระจกภายในและภายนอกอาคาร อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสวนบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์วัฒนธรรม (อาคารเยาวภา)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับใช้งานห้องเรียน ๑๑๐๙ และห้อง ๑๑๑๘
อาคารเรียน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟฉุกเฉินและกล่องไฟทางออกฉุกเฉิน เพื่อนำไปติดตั้ง
ณ อาคาร ตร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องไม้และกล่องอะคริลิค เพื่อใช้สำหรับตกแต่งสถานที่
ในการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ ห้อง ๑๑๐๖
อาคารเรียน ๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับห้องประชุมห้อง ๓๑๖ อาคารเรียน ๓
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ระบบประชุมออนไลน์ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสาร ความเร็วสูงภายในประเทศ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด อุปกรณ์บันทึกภาพ อุปกรณ์สลับ สัญญาณเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ (โรงสีข้าว จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง สำหรับ LA OR Snack
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์เพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๐/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอน พร้อมติดตั้งสำหรับห้องเรียน
อาคารเรียน ๑๑ จำนวน ๘ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสวนพร้อมอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสวนภายในตัวอาคาร และบริเวณโดยรอบ อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงจอแสดงผล LED ห้องประชุมชั้น ๒
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส (แท็บเล็ต) และอุปกรณ์ประกอบ
จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๗
(๒๐/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลิฟท์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (L๓)
จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงและติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตู แผงอลูมิเนียม และปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ๓๐๓ อาคารปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักอาจารย์ ๒๒๒/๑ อาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต้ารับและสายสัญญาณภาพและเสียงพร้อมอุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการเคมีและห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อพื้นกระเบื้องพร้อมปูกระเบื้องยางคลิปล็อคชั้น ๒ และชั้น ๓
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภายในห้องพักขยะ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารเคมี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับค่าการทำงานของ เครื่องให้ได้มาตรฐาน (Calibration) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตู แผงอลูมิเนียม และปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ๓๐๒ อาคารปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแชมลิฟต์อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตู แผงอลูมิเนียมและปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ๓๐๑ อาคารปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างออกแบบตกแต่งและจัดนิทรรศการ SDU Community
Engagement EXPO 2023 ภายใต้แนวคิด One world Library to The University จำนวน ๑ งาน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งหลังคาโครงเหล็กพร้อมทาสี ชั้น ๑ (ด้านหลังอาคาร) และดาดฟ้าชั้น ๖ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดตันไม้ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง และติดตั้งโคมไฟ LED
สำหรับห้อง ๓๑๖ อาคารเรียน ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือประกอบการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมออนไลน์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ พร้อมติดตั้ง ณ ห้องประชุมใหญ่ The Library Cafe ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สายสัญญาณวิดีโอ และอินเตอร์คอมแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร ๘ และอาคาร ๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสี อาคาร ๑๐ บริเวณชั้น ๔ – ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีผนังภายนอกชั้น ๑ - ๒ อาคาร ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๑๑/๖๖) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส (แท็บเล็ต) และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑๐/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่และจัดนิทรรศการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายการซื้อครุภัณฑ์ ระบบห้องเรียนแบบผสมผสานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๔ ห้อง
(๙/๑๑/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๙/๑๑/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนแบบผสมผสานของมหาวิทยาลัยสวนดูสิต จำนวน ๙ ห้อง
(๘/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๔๑ – ๕๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างตกแต่งผนังด้านทางเข้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายการจ้างออกแบบตกแต่ง และจัดนิทรรศการ SDU Community Engagement EXPO 2023 ภายใต้ แนวคิด One world Library to The University จำนวน ๑ งาน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๗/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางพร้อมเปลี่ยนรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๔๑ - ๗๐๔๐
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณน้ำนมดิบ อาคารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ-อุปกรณ์ระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง
สำหรับห้องปฏิบัติการเคมีและห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ราคา เครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา แบบหน้าจอสัมผัส iPad และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๔๐ ชุด
(๒/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ติดฟิล์มเซรามิคหน้าต่าง และประตู ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ต ระบบไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงานห้องพักอาจารย์ โรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งถังดับเพลิงและวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโครงหลังคาคลุมบริเวณจุดล้างรถและกั้นห้องเก็บวัสดุ บริเวณด้านหลังสำนักงานฝ่ายยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ ไมโครซอฟท์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยสื่อและคู่มือการช้งานโปรแกรม คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๓๐/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบตอบรับโทรศัพท์และฝากข้อความอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคาร One World Library
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพิมพ์เอกสารและหมึก จำนวน ๕ เครื่อง
สำหรับอาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแบบเท้าเหยียบ ใช้ภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งชุดประตูบานเลื่อนและติดตั้งผนังเบาสำหรับอาคารเรียน ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๓,๕๐๐ อัน ในกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๖ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๐/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อสิทธิการใช้งานชอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยสวนดูสิต พร้อมด้วยสื่อและค่มือการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

(๒๗/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๔o รายการ

(๒๖/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคารบัณฑิตวิทยาลัย และโถงลิฟต์สูง ๗ ชั้น เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ในการติดตั้ง สำหรับสำนักงานกองอาคารและสถานที่ อาคาร ๑๓ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีผนังและเปลี่ยนโคมไฟ บริเวณโถงบันไดทางเดิน อาคารเรียน ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกอลูมิเนียม บริเวณโถงบันไดอาคารเรียน ๑ ทางเชื่อมไปยังอาคาร ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์ อาคารสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้อง ๑๑๔๐๘ อาคารเรียน ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับบ้านหนูน้อย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารวิจิตรอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีพื้นปูนและพื้นไม้ อาคารโรงยิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังชั่น ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น IMC๓๐๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา ๑ ปี สำหรับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสวน บริเวณด้านข้างอาคารโรงแรมสวนดุสิตเพลสเฟส ๒ และด้านหลังศาลากระจ่างศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ภายในห้องโถงชั้น ๑ และห้องพักชั้น ๖ สำหรับอาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งแผงอลูมิเนียมกันฝน และบานกระทุ้งกระจกลามิเนตพร้อม ติดฟิล์มใส บริเวณชั้น ๒ ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต อาคาร ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงกำแพงริ้วและจัดทำป้ายสแตนเลส บริเวณด้านหน้าข้างศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นและโคมไฟ สำนักงานคณะมนุษย์ศาสตร์ อาคารเรียน ๑ ห้อง ๑๑๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูพื้นกระเบื้องยางคลิปล็อค บริเวณโถงทางเดินชั้น ๒
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีผนังและติดตั้งโคมไฟ บริเวณช่องทางเดินระหว่างอาคาร ๓๒ และอาคาร ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผนังสำเร็จรูป สำหรับห้องน้ำอาจารย์ชั้น ๒ อาคารวิจิตรอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูพื้นพร้อมทาสีห้องเรียน ๑๑๐๗ อาคารเรียน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนหน้าโต๊ะ บริเวณใต้อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมโครงหลังคาเปลี่ยนแผ่นโพลีคาร์บอเนต และเปลี่ยนกระเบื้องพื้นทางเดินบริเวณด้านหลัง อาคารเรียน ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีอาคาร ๑๒ บริเวณชั้น ๑, ชั้น ๒ และราวบันได มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสวนพร้อมอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสวนบริเวณแปลงเกษตร
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์งานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงและภาพ สำหรับห้อง Activity อาคารเรียน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงและภาพ สำหรับห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอ LED ระบบประชาสัมพันธ์ สำหรับติดตั้ง ณ บริเวณหน้าอาคารเรียน ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอน และวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับห้องเรียน อาคารเรียน ๑ จำนวน ๓ ห้อง (๑๑๐๗ ห้องภาษาไทย, ๑๑๑๕ ห้องภาษาอังกฤษ, ๑๒๑๔ ห้องภาษาจีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอน สำหรับห้องปฏิบัติการจำลองบน เครื่องบิน (Mock-Up Room) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๔๐ ชุด
(๑๖/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์ อาคารวิจิตรอาคาร ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างออกแบบตกแต่งและจัดทำ นิทรรศการ Southeast Asia Conference 2023 ภายใต้แนวคิด One World Library to Te University จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานและวัสดุ จำนวน ๓ รายการ สำหรับอาคาร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้น ๑ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเตรียมอาหารและห้องเรียน ๒๒๑-๒๒๒ ชั้น ๒ อาคารวิจิตรอาคาร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสายสัญญาณภาพและเสียง พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนสาธิต ละอออุทิศ ศูนย์การศึกษา ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าปรับปรุงรถโดยสารปรับอากาศ ๔๕ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน ๔๑-๖๑๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสวนและติดตั้งระบบสปริงเกอร์พร้อมอุปกรณ์ บริเวณด้านข้าง อาคาร ๕ ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายการจ้างออกแบบตกแต่งและจัดทำ นิทรรศการ Southeast Asia Conference 2023 ภายใต้แนวคิด One World Library to Te University จำนวน ๑ งาน
(๙/๑๐/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างออกแบบตกแต่งและจัดทำนิทรรศการ Southeast Asia Conference 2023 ภายใต้แนวคิด One World Library to Te University จำนวน ๑ งาน
(๕/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและปรับปรุงฉลากผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป (ตรา เอส ดี สวนดุสิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการผลิตอาหาร สำเร็จรูป และนมพลาสเจอไรซ์บรรจุขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์งานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติงาน ให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน รหัส ๖๕ จำนวน ๔๒๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๗/๒๕๖๖
(๒๙/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๘/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อชุดมีดและอุปกรณ์ ให้กับนักศึกษาของโรงเรียน การเรือน รหัส ๖๕ จำนวน ๔๒๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๘/๒๕๖๖
(๒๘/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๘/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ศูนย์การศึกษา
นครนายก ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๓ / ๒๕๖๖
(๒๘/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร ศูนย์การศึกษา นครนายก ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๒ / ๒๕๖๖
(๒๘/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวตราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๑ / ๒๕๖๖
(๒๘/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๐ / ๒๕๖๖
(๒๗/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคาร ๑๐ และอาคาร ๓๒
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๙ / ๒๕๖๖
(๒๗/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) และระบบ (VRV) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำ เย็น((Chiller) และระบบ (VRV) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการดูแลสวนและต้นไม้ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย สวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๗/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณภายในมหาวิทยาลัย สวนดุสิต, ศูนย์วิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย(สี่แยกสวนรื่นฤดี) รวม ๓ พื้นที่ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Scopus ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ศูนย์การศึกษา ตรัง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องทำความเย็น (Chiller) และเครื่องปรับอากาศแบบ VRF (Variable Refrigerant) ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาต้นไม้ ตรวจสอบระบบน้ำ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม และสนามหญ้า ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) และ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล(Backup Server) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอนภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์ และอาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องระบบเครือข่ายหลัก ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และอาคารบัณฑิตวิทยาลัย รว ๒ พื้นที่ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร ๒ และอาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรักษาระบบบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาระบบการประเมินเพื้อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (e-Assessment) ระบบค้นหางานวิจัย (e-Research) และระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (R-system Plus) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๒๕/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบซิลเลอร์ (Chiller) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย) เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๒๒/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจำกัดแมลงรบกวนภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องดักยุง จำนวน ๗ เครื่อง บริเวณโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๒/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอนภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๑/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-office) ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ต ระบบไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยสวนดุสิต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Scopus ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑ รายการ
(๑๔/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซื้อสิทธิ์ในการเข้าใช้ฐานข้อมูล อิเล็อทรอนิกส์(SCOPUS) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑ รายการ
(๑๔/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลสวนและต้นไม้ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๑๔/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) และ ระบบ (VRV) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๑๓/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๙/๒๕๖๖
(๑๒/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดมีดและอุปกรณ์ ให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน รหัส ๖๕ จำนวน ๔๒๔ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๘/๒๕๖๖
(๑๑/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์(IP Phone) พร้อมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย(Server) ที่ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตและศูนย์การศึกษา ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ในแนวราบ (Gentle Motion Retort) พร้อมดำเนินการติดตั้ง อาคารแปรรูป ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๕/๒๕๖๖
(๘/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติงาน ให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน รหัส ๖๔ จำนวน ๔๒๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๗/๒๕๖๖
(๗/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๖/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย (สี่แยกสวนรื่นฤดี) รวม ๓ พื้นที่ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ครัว อาคารแววเที่ยงะรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระคิมซอฟ เจอาร์ที ชนิดม้วนใหญ่ ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือประกอบการการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ "พิชิต TOEIC" สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือประกอบการการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ "พิชิต TOEIC" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๙/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างบำรุงรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องระบบเครือข่ายหลัก ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๕/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Controller) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๒๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๖/๒๕๖๖
(๔/๙/๖๖) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดมีดและอุปกรณ์ ให้กับนักศึกษาของโรงเรียน การเรือน รหัส ๖๕ จำนวน ๔๒๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๔/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบการจัดการโรงเรียนเพื่อการจัดระเบียบ และรักษาความปลอดภัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก
(๑/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะทำงาน ๒ ชั้น พร้อมล้อเลื่อน อาคารแววเที่ยงะรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ส่วนงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๘/๖๖) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติงาน ให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน รหัส ๖๕ จำนวน ๔๒๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๙/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบปรับปรุงซุ้มทางเข้าจัดแสดงข้อมูลพันธุ์ข้าวท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และติดตั้งระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติห้องสำนักงานฝ่ายระบบพัฒนาการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดแม่พิมพ์ขวดบรจุนม ขนาด 150 มล.อาคารโรงงานแปรรูป มหาวิทยาลัย สวนดุสิต วิทยาเขตุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขวดบรรจุนมและฝาฟอยล์ อาคารโรงงานแปรรูป มหาวิทยาลัย สวนดุสิต วิทยาเขตุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๘/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๒๘/๘/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบซิลเลอร์(Chiller) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิรางกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย) เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๘/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลิขสิทธิ์และขออนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมการเรียนภาษา อังกฤษออนไลน์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน,ระบบไฟฟ้า,ระบบปรับอากาศ และระบาย อากาศ อาคารจันทร์เจริญ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๔/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในสำนักงานศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มสด. จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรถโดยสารปรับอากาศ ๓๒ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน ๔๑-๕๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นห้อง และทาสีห้องเรียน ๑๑๐๕,๑๑๐๘ และห้อง ๑๑๐๙ อาคารเรียน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลิฟต์ อาคาร ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินพร้อมติดตั้ง ห้องพักครูอนุบาล และครูประถม (ห้อง ๗๑๕ และห้อง ๗๑๖) ชั้น ๑ อาคารเรียน ๗ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์พืช พร้อมดำเนินการปลูกและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่แปลง อนุรักษ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องประหยัดไฟฟ้า อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๒๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๖/๒๕๖๖
(๑๑/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เก้าอี้ สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดแม่พิมพ์ขวดบรรจุนม ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร อาคารโรงงานอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อาคารโรงงานอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และอุปกรณ์ระบบไลฟ์สตรีม (Live stream) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ รายการ ในโครงการ TCAS on TOUR by K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเซฟและเสื้อกราวน์ ให้กับนักศึกษาของ โรงเรียนการเรือน จำนวน ๒๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์ภาษา ด้านหลังอาคารเรียน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ในแนวราบ (Gentle Motion Retort) พร้อมดำเนินการติดตั้ง อาคารแปรรูป ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๕/๒๕๖๖
(๗/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการจัดซื้อลิขสิธิ์และขออนุญาต ให้ใช้สิทธิ์ในโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๑ รายการ
(๔/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น IMC ๓๐๐๐ จำนวน ๔ เครื่อง ระยะเวลา ๑ ปี สำหรับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบคุณภาพและบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ หรือ ระบบ Fire alarm ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายระบบสายสัญญาณโทรศัพท์ อาคาร ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองผู้ใหญ่ สำหรับฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง พร้อมจอภาพแสดงสัญญาณชีพ จำนวน ๑ ชุด
(๓/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผลิตภัณฑ์สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นวัติกรรมจากงาน วิจัยของมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๘/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อชุดมีดและอุปกรณ์ ให้กับนักศึกษา ของโรงเรียนการเรือน รหัส ๖๕ จำนวน ๔๒๔ ชุด
(๓/๘/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อชุดปฏิบัติงาน ให้กับนักศึกษา ของโรงเรียนการเรือน รหัส ๖๕ จำนวน ๔๒๔ ชุด
(๓/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อรถกระบะ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลัง (Cab) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๔/๒๕๖๖
(๓/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการซื้อชุดปฏิบัติงาน ให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน รหัส ๖๕ จำนวน ๔๒๔ ชุด
(๓/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการซื้อชุดมีดและอุปกรณ์ ให้กับ นักศึกษาของโรงเรียนการเรือน รหัส ๖๕ จำนวน ๔๒๔ ชุด
(๓/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนา ระบบการจัดการโรงเรียนเพื่อการจัดระเบียบ และรักษาความปลอดภัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ระบบ
(๓/๘/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนา ระบบการจัดการโรงเรียนเพื่อการจัดระเบียบ และรักษาความปลอดภัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ระบบ
(๓/๘/๖๖) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต จำนวน ๒๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๗/๗/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อลิขสิทธิ์และขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
(๒๖/๗/๖๖) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ในแนวราบ (Getle Motion Retort) พร้อมดำเนินการติดตั้ง อาคารแปรรูป ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ เรื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๖/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำบูธนิทรรศการ งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ (Thailadn Research Expo ๒๐๒๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน, ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ อาคารจันทร์เจริญ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
(๒๖/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฝักบัวพร้อม RAIN SHOWER และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๑๒๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๓,๐๐๐ อน ในโครงการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเซฟและเสื้อกาวน์ ให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน จำนวน ๘๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและวัสดุ จำนวน ๘ รายการ สำหรับอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้น ๓ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ สำหรับอาคารจันทร์เจริญ ชั้น ๖ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อพื้นกระเบื้องพร้อมปูกระเบื้องยางคลิปล็อค อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษา ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬาและอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๖๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๓/๒๕๖๖
(๒๑/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ทาสีหอพัก อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการ สวนดุสิต (อาคาร ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างติดตั้งฟิล์ม อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๒ รายการ ในการออกบูธประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนึกศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ กับ www.dek-d.com ในงาน Dek-D's TCAS Fair โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อถังดับเพลิงพร้อมติดตั้งและวัสดุอุปกรณ์ อาคารเรียน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างทำฝ้าเพดานและงานระบบไฟฟ้า ห้องเรียน ๔๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อถังขยะแบบเท้าเหยียบ ใช้ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน ๒๕๖๖ ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖)
(๑๗/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พร้อมอบโอโซน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างระบบท่อน้ำเย็น พร้อมเติมสารเคมี อาคาร ๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างติดตั้งระบบท่อและระบบไฟฟ้า สำหรับอาคารโรงงานอาหาร แปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ ในแนวราบ(Gentle Motion Retort) พร้อมดำเนินการติดตั้ง อาคารแปรรูป ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ เครื่อง
(๑๒/๗/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฆ่าเชื้แบบเคลื่อนที่ในแนวราบ(Gentle Motion Retort) พร้อมดำเนินการติดตั้ง อาคารแปรรูป ตำบล โคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ เครื่อง
(๑๒/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมสายไฟฟ้า อาคารโรงงานอาหาร แปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างตรวจสอบระบบฆ่าเชื้อและเปลี่ยน Spare Part อาคารโรงงาน อาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์ในการติดตั้ง สำหรับอาคารครัวผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงแสงสว่างและซ่อมแซมผ้าเพดาน ห้องพักอาจารย์ ชั้น ๒ (๒๒๑-๒๒๒) อาคารวิจิตรอาคาร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง และพัดลมดูดอากาศ อาคารวิจิตรอาคาร ชั้น ๒ ห้อง ๒๒๑ และห้อง ๒๒๒ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์งานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงและภาพ สำหรับติดตั้ง ณ ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารเรียน ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างจัดสวนพร้อมพันธ์ไม้และไม้ดอก บริเวณด้านหน้าอาคาร เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลกรณ,อาคารการอาหารนานาชาติและบริเวณด้านหน้าหอพักชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อจอ LED สำหรับห้องประชุมเฟื่องขจร ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงและซ่อมซมห้องพักครูชั้นอนุบาล (ห้อง ๗๑๕๗ ชั้น ๑ อาคารเรียน ๗ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ขนาด ๘๐ KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๒/๒๕๖๖
(๑๐/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้(Fire Alarm) สำหรับ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกระบะ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๔/๒๕๖๖
(๑๐/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๒๘ ชุด
(๑๐/๗/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๒๘ ชุด
(๗/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างเดินสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ระหว่างอาคารและเดินสาย สัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในอาคาร One World Library โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างเดินสายติดตั้งสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ตระหว่างอาคาร ระบบ กล้องวงจรปิด ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ๑๙ และติดตั้งระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติ ห้องสำนักงานอำนวยการอาคาร One World Library โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อปั๊มรับน้ำหนักนมดิบ อาคารโรงงานอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัย สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทาสีดาดฟ้า ภายในโถงลิฟต์ และห้องซักล้าง อาคารที่พัก ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษา ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ณ อาคารเรียน ๗ ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสวนบริเวณศาลพ่อปูชัยมงคล และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมเคาน์เตอร์และเบาที่นั่งห้อง ๗๑๐๑ ศูนย์การศึกษา นครนายก (SDU Co-Working Space) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก
(๒๙/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและสิ่งอำนวย ความสะดวก ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต, วิทยาเขตสุพรรณบุรี, ศูนย์การศึกษา นครนายก, ศูนย์การศึกษา ลำปาง และศูนย์การศึกษาหัวหิน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
(๒๙/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมฝ้าเพดาน และผนังห้องประชุม (ห้อง ๓๑๖) อาคารเรียน ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงเคาน์เตอร์เดิม อาคารวิทยบริการ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๖/๖๖) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกระบะ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๗/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับปรับปรุงระบบไม้กั้นทาง เข้า-ออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาและอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๒๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๓/๒๕๖๖
(๒๖/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดมีดให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์(Software -OS) โครงการอาหารกลางวัน ๑ (ครัวสวนดุสิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทางเดินและที่เก็บอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ผนังอลูมิเนียม และป้ายชื่อมหาวิทยาลัย สวนดุสิต อาคารศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต (อาคาร ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงขยายพื้นที่ผิวถนนบริเวณ อาคาร ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลิฟท์ อาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการจัดซื้อรถกระบะ ขนาดบรรทุก ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน แบบมีช่องวางด้านหลังคาคนขับ(Cab) จำนวน ๒ คัน
(๑๔/๖/๖๖) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาและอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๖๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑๖/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบ Learning A-Z Science A-Z ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนสาธิต ละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์งานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสวน พร้อมพันธ์ไม้และไม้ดอก บริเวณด้านหน้าอาคารที่พัก ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง บริเวณดาดฟ้า และโถงทางเดินชั้น ๑ อาคารรักตะกนิษฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูพื้นพร้อมทาสีห้อง ๒๒๑,๒๒๒ และโถงทางเดิน ชั้น ๒ อาคารวิจิตรอาคาร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานห้อง ๒๒๑๒/๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าทำรั้วกั้นต้นไม้ บริเวณหน้าอาคารแฟชั่น และอาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น สำหรับอาคาร จันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ขนาด ๘๐ KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๒/๒๕๖๖
(๑๓/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการจ้างตรวจสอบงบการเงิน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(๑๓/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตู้เก็บอุปกรณ์วางสารเคมีและอ่างสแตนเลส ห้อง ๕๔๕ (ห้องวิทยาศาสตร์) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๖/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาและอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๖๔ รายการ
(๙/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต (อาคาร ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสลิปเงินเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบสายสัญญาณโทรศัพท์ และระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ๑๙ ของศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงและภาพ สำหรับห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องสมุด วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook) และเครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบมัลติฟังก์ชั่น ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงร้าน LAOR SNACK โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ ZOOM Meeting ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าพื้นที่จัดกิจกรรม จำนวน ๔ บูธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนออนไลน์ (Hybrid Learning)ของบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ ZOOM Meeting ของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ แจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบไฟฟ้าอาราม อาคารครุศาสตร์บัณฑิต (อาคาร ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย งานจ้างตรวจสอบงบการเงิน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(๒/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฝ้าเพดานและงานระบบไฟฟ้า ห้องเรียน ๔๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบเสียงและภาพ สำหรับห้อง MOCKUP หลักสูตรธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยว และการบริการ อาคาร ๓๒ ชั้น ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ อาคารโกดัง ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องบำบัดอากาศ และฆ่าเชื้อโรค ActivePure (RCI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลิฟต์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสวน บริเวณโดยรอบอาคารโรงแรมสวนดุสิตเพลส เฟส ๑ และเฟส ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคา อาคารฝึกหัดครูอนุบาลชนบท (อาคาร ๒๘) และฟุตบาท อาคารสำนักงานอนุบาล อาคาร ๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีภายนอก อาคารเรียน ๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร ๖ และอาคารชนบท โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ๋อมแซมห้องพักครูชั้นประถม (ห้อง ๗๑๖) ชั้น ๑ อาคารเรียน ๗ โรงเรียนสาธิต ละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ส่วนงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดโต๊ะนักเรียนชั้นประถมศึกษ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตัดชุดนอนและชุดเครื่องนอน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการจ้างออกแบบปรับปรุงกลุ่ม อาคารเรียน,อาคารปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต,วิทยาเขตสุพรรณบุรี,ศูนย์การศึกษานครนายก, ศูนย์การศึกษา ลำปาง, และศูนย์การศึกษาหัวหิน จำนวน ๑๕ รายการ
(๓๐/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานส่วนต่อเติมโรงงานต้นแบบสเตอร์ริโลน์ (Sterilization) วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๕/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียน, อาคารปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต,วิทยาเขตสุพรรณบุรี, ศูนย์การศึกษา นครนายก,ศูนย์ ลำปาง, ศูนย์หัวหิน จำนวน ๑๕ รายการ
(๒๙/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาและอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๖๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๑/๒๕๖๖
(๒๙/๕/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการสอบ พิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และดำเนินการประมวลผลการสอน จำนวน ๑ งาน
(๒๖/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารหอสมุดและสำนักวิทยบริการ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๙/๒๕๖๖
(๒๕/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเดินสายไฟ โครงการอาหารกลางวัน ๑ ครัวสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือภาษาอังกฤษสำหรับจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์งานซ่อม อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตื ถนนสิริธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๕/๖๖) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ขนาด ๘๐ KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๓/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณครัว สำหรับห้องปฏิบัติการอาหาร มหาวิทยาลัย สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพพร้อมติดตั้ง ห้องประชุมโภชนาการ วิทยาเขต สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฉุกเฉินและป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน โรงเรียนสสาธิต ละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีภายนอก อาคารเรียน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือภาษาอังกฤษ COLINS ENGLISH FOR EXAMS SKILLS THE TOEIC TEST สำหรับการจัดการสอนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างถังเก็บน้ำ ณ โรงเรียนสาธิตละออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลิฟต์ อาคาร ๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอภาพระบบประชาสัมพันธ์ สำหรับติดตั้ง ณ บริเวณหน้าอาคาร เรียนและพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งม่านม้วน อาคาร ๗ ชั้น ๔ และ ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะ เก้าอี้ ระดับชั้นอนุบาล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.มสด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ-อุปกรณ์การศึกษา จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โรงยิม ชั้น ๒ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีคัดเลือก
(๑๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดโค่นต้นไม้ใหญ่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนำไปทิ้งนอกพื้นที่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนา ระบบการจัดการโรงเรียนเพื่อการจัดระเบียบ และรักษาความปลอดภัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ
(๑๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ขนาด ๘๐ KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง
(๑๑/๕/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบการจัดการโรงเรียนเพื่อการจัดระเบียบ และรักษา ความปลอดภัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ
(๑๑/๕/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่้อง(UPS) ขนาด ๘๐ KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง
(๑๐/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบบริหารสถานศึกษา NEXTCHOOL ภาคเรียนที่ ๑ (โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาและอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๖๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๑/๒๕๖๖
(๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมไอเย็น สำหรับห้องปฏิบัติการอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่อง Homegenizer โครงการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัย สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคา LAOR-SANCK โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งสำหรับห้องสำนักงาน ชั้น ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโลโก้ มหาวิทยาลัยและปรับปรุงใหม่ พร้อมย้ายโลโก้เดิมไปติดตั้ง ประตูอาคาร ๔ และอาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งโต๊ะและโคมไฟ ห้อง ๕๔๕ (ห้องวิทยาศาสตร์) โรงเรียนสาธิตฯ ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งถังดับเพลิง อาคาร ๕ และอาคาร ๖ โรงเรียนสาธิตฯ ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้อง วงจรปิด ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ
(๒๗/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการครุภัณฑ์การเฝ้า ระวังและป้องกันการแพร่เชื้อโรคระบาดและโรคติดต่อ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
(๒๗/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ
(๒๗/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเติมใส่ถ้วย (Cup filling) พร้อมเครื่องปิดผนึก (Rotary seal) อาคารแปรรูป ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๘/๒๕๖๖
(๒๗/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งฟิล์ม อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๔/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้อง วงจรปิดของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ
(๒๕/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอสมุดและสำนักวิทยบริการ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกอบ ๑. แบบรูปรายการ๑ ๒. แบบรูปรายการ๒ ๓. รายการประกอบแบบ ๔.รายการประกอบแบบครุภัณฑ์ โสตทัศณูปกรณ์
(๒๕/๔/๖๖) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคารายการซื้อครุภัณฑ์กีฬาและอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๖๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๕/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบเผยแพร่ภาพและเสียงระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบเคลื่อนที่(Streaming) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๙/๒๕๖๖
(๒๕/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลสวนและต้นไม้ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เริ่มวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดแผ่นคอมโพสิต บริเวณตัวอาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแสงสว่างพร้อมทาสี ห้อง ๔๓๓ อาคารเรียน ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์ภาษา บริเวณด้านหลังอาคารเรียน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารวิจิตรอนุบาล ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและโถงทางเดินงานระบบ ชั้น ๔ และห้องเรียน ๔๔๕ (อาคาร ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งวัสดุอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อาคารเรียน ๖ ศูนย์การศึกษานครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา จ้างปรับปรุงหอประชุมใหญ่ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๖/๒๕๖๖
(๑๙/๔/๖๖) ประกาศ (ร่าง) ครั้งที่ ๒ ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอสมุดและสำนักวิทยบริการ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เอกสารประกอบ ๑.แบบรูปรายการ๑ ๒.แบบรูปรายการ๒ ๓. รายการประกอบแบบ ๔.รายการประกอบแบบครุภัณฑ์ โสตทัศณูปกรณ์
(๑๒/๔/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงอาคารหอสมุดและสำนักวิทยบริการ จำนวน ๓ รายการ
(๑๑/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการจ้างปรับปรุงอาคารหอสมุด และสำนักวิทยบริการ จำนวน ๓ รายการ
(๑๑/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอสมุดและสำนักวิทยบริการ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑๑/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๖)
(๑๑/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลโรงเรียนสาธิต ละอออุทิศ ลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๐/๒๕๖๖
(๑๑/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑,๐๐๐ KVA อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๗/๒๕๖๖
(๑๐/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคารั่วซึ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟอาราม อาคารวิทยบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์งานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียง พร้อมติดตั้งสำหรับห้องประชุม ณ วิทยาเขต สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียง และอุปกรณ์เชื่อมต่อห้องเรียน Mock up พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ
(๔/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นผนังอลูมิเนียม หอพักบุคลากรบริเวณชั้น ๑ ด้านหลังอาคาร ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคา และสกรีนโลโก้ พร้อมเดินสายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน ๒ ครั้ง แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๔/๒๕๖๖
  ข้อมูลต่อเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

กิจกรรมกลุ่มงานพัสดุ

 

งานพัสดุ อาคาร 13 ชั้น 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 0-2244-5110-14 โทรสาร 0-2244-5115

 

 

 

กิจกรรมกลุ่มงานพัสดุ