คลิปวิดีโองานระบบทะเบียนพัสดุ

 

เรื่อง คลิปวิดีโอประกอบการประปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานระบบทะเบียนพัสดุ
งานระบบทะเบีนพัสดุ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
การโอนครุภัณฑ์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
การคืนครุภัณฑ์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
การควบคุมคลังวัสดุ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player