กิจกรรม กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
27
พฤษภาคม
2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์ โดยการบริจาค
ให้แก่โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล)
26 หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
26
พฤษภาคม
2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์ โดยการบริจาค
ให้แก่โรงเรียนบางลีราษฎร์บำรุง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
22
พฤษภาคม
2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์ โดยการบริจาค
ให้แก่โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
26
เมษายน
2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์ โดยการบริจาค
ให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว จำนวน 436 รายการ
ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
17
เมษายน
2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์ โดยการบริจาค
1.โรงเรียนวัดจอมทอง 2.โรงเรียนบ้านคลองช้าง และ 3.โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
จังหวัดพิษณุโลก
18
มีนาคม
2558
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงได้ประชุมพิจารณาจำหน่ายพัสดุ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง พิษณุโลก และได้มีมติให้จำหน่ายโดยการแปรสภาพเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า จำนวน 37 เครื่อง
13
กุมภาพันธ์
2558
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่
ตรวจสอบครุภัณฑ์ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง พิษณุโลกเพื่อเตรียมการขนย้ายครั้งที่ 2
2
กุมภาพันธ์
2558
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุตรวจรับครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมลำพอง 2
ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
8
มกราคม
2558
ภาพกิจกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์ตู้โดยสาร 6 คัน (ภาคเช้าลงทะเบียน)
โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ณ ห้อง 13304 อาคาร 13
8
มกราคม
2558
ภาพกิจกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์ตู้โดยสาร 6 คัน (ภาคบ่ายประมูลด้วยวาจา)
โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ณ ห้อง 13304 อาคาร 13

ดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง