สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ปีงบประมาณ 2565

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือ มกราคม 2565
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
   
  ดูข้อมูลปีงบประมาณ 2564