รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560