ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ข่าวประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างตามไตรมาส

(๑๒/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖)
   
   
  ข้อมูลประจำไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 

งานพัสดุ อาคาร 13 ชั้น 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 0-2244-5110-14 โทรสาร 0-2244-5115

 

 

กิจกรรมกลุ่มงานพัสดุ