ภาพกิจกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์/รถยนต์สามล้อและรถมอเตอร์ไซท์

โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ณ ห้องประชุม กองคลัง (งานพัสดุ)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561