ภาพกิจกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์จำนวน 7 คัน

โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคาร 13

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559