มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์โดยการบริจาคให้กับโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม

หมู่ที่ 2 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559