มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์โดยการบริจาค

ให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559